Γενετική εξέταση σπέρματος

Τι είναι η γενετική εξέταση σπέρματος;

Είναι ειδική εξέταση του σπέρματος στην οποία φαίνεται αυξημένος αριθμός σπερματοζωαρίων με μορφολογία απόπτωσης (κατακερματισμός του γενετικού υλικού – DNA – του σπέρματος).

Πότε πρέπει να γίνεται η γενετική εξέταση σπέρματος;

Σε: